Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Ponedeljak, 06.12. (23.11. po Starom kal.)

Sv. Amfilohije ep. Ikonijski

Sv. Amfilohije ep. Ikonijski

Zemljak, drug i prijatelj sv. Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz IV stoleća. Amfilohije rano ostavi metež svetski i povuče se u jednu pešteru, gde kao otšelnik proživi u podvigu 40 godina. Dogodi se tada, te se uprazni episkopska stolica u Ikoniji, i Amfilohije čudesnim načinom bi izabran i posvećen za episkopa Ikonijskog. Divan pastir i veliki branitelj čiste vere pravoslavne. Učestvovao na II Vaseljenskom Saboru 381. god. Revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog, i protiv arijanaca i Evnomija. Lično molio cara Teodosija Velikog da izagna arijance iz svakog grada u državi. Car mu ne ispuni želju. Posle nekoliko dana opet se javi Amfilohije caru. Kada episkop bi uveden u odaju za primanje, car seđaše na prestolu, a do njega s desne strane seđaše sin mu Arkadije, koga Teodosije beše uzeo sebi za sacara. Ušavši Amfilohije sveti pokloni se caru Teodosiju, a na Arkadija, sina carevog, i ne obazre se kao da ga tu i ne bejaše. Razgnevi se zbog toga car Teodosije veoma, i naredi da se Amfilohije odmah istera iz dvora. Tada reče svetitelj caru: „vidiš li, care, kako ne podnosiš beščešće sina; tako i Bog Otac ne trpi beščešće Sina Svoga, odvraća se s nenavišću od onih, koji hule NJega, i gnevi se na sve pristalice one proklete (Arijeve) jeresi”. Čuvši ovo car razumede zašto Amfilohije ne odade počast sinu njegovom, i udivi se mudrosti i smelosti njegovoj. Između mnogih drugih trudova sv. Amfilohije napisao je nekoliko knjiga o veri. Upokojio se 395. god. u dubokoj starosti i preselio se u život besmrtni.

Sv. Grigorije ep. Akragantski

Rođen u Siciliji blizu grada Akraganta, gde je docnije episkop bio, od blagovernih roditelja Haritona i Teodotije. Sav život mu je protkan divnim čudesima Božjim. Čudesnim načinom otišao u Jerusalim, čudesnim načinom izabran za episkopa, čudesnim načinom spasao se od klevete. I sam je bio veliki čudotvorac, jer je bio veliki ugodnik Božji, veliki duhovnik i podvižnik. Učastvovao na V Vaselj. Saboru u Carigradu. Posle teških iskušenja skončao mirno početkom VII veka (ili krajem VI).

Sv. Mitrofan ep. Voronežski

Slavni ruski jerarh, podvižnik i rodoljub. Drug i izobličitelj Petra Velikog. Upokojio se 23. nov. 1703. god. Čudotvorne mu mošti otkrivene 1832. god.

Sv. Aleksandar Nevski

Sv. Aleksandar Nevski

Sin kneza Jaroslava. Od malena srcem okrenut k Bogu. Pobedio Švede na reci Nevi, 15. jula 1240. god, zbog čega je i prozvat Nevskim. Tom prilikom jave se svetitelji Boris i Gljeb jednom vojvodi Aleksandrovom i obećaše svoju pomoć velikome knezu, srodniku svome. U Zlatnoj Ordi tatarskoj nije se hteo pokloniti idolima niti proći kroz oganj. Zbog njegove mudrosti i telesne snage i krasote uvažavao ga i kan tatarski. Zidao je mnoge crkve i činio bezbrojna dela milostinje. Upokojio se u svojoj 43. godini, 14. novembra 1263. god. 23. nov. praznuje se prenos njegovih moštiju u grad Vladimir.

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU 5:11-21

11. A mlađe udovice ne primaj, jer kada ih strast odvoji od Hrista, hoće da se udaju;

12. One podležu osudi što prvo obećanje odbaciše.

13. A uz to se uče i neradu, skitajući po kućama; i ne samo neradu, nego su i jezičave i radoznale, pa govore što ne treba.

14. Hoću, dakle, da se mlađe udovice udaju, djecu da rađaju, kuću da kuće, i nikakva povoda ne daju protivniku za napadanje.

15. Jer neke već skrenuše za satanom.

16. Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara o njima, da se ne opterećuje Crkva, da bi se ona mogla starati o pravim udovicama.

17. Prezviteri koji su dobre starješine dostojni su dvostruke časti, osobito oni koji se trude u propovijedanju i učenju.

18. Jer Pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radnik je dostojan svoje plate.

19. Protiv prezvitera ne primaj tužbe, osim na osnovu dva ili tri svjedoka.

20. One koji griješe pokaraj pred svima, da i ostali imaju strah.

21. Preklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim anđelima da ovo držiš bez dvoumljenja, i da ne činiš ništa po pristrasnosti.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 17:20-25

26. I kako bješe u dane Nojeve onako će biti i u dane Sina Čovječijega:

27. Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve.

28. Slično kao što bješe u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu.

29. A u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor sa neba i pogubi sve.

30. Tako će biti i u onaj Dan kada se pojavi Sin Čovječiji.

31. U onaj Dan ko bude na krovu, a pokućstvo njegovo u kući, neka ne silazi da ga uzme; a tako i onaj u polju, neka se ne vraća natrag.

32. Sjećajte se žene Lotove.

33. Ako neko nastoji da sačuva život svoj, izgubiće ga; a koji ga izgubi, oživjeće ga.

34. Kažem vam: U onu noć dva će biti na jednoj postelji, jedan će se uzeti a drugi ostaviti;

35. Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti a druga ostaviti;

36. Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti.

37. I odgovarajući rekoše mu: Gdje, Gospode? A on im reče: Gdje je trup ondje će se i orlovi sabrati.

RASUĐIVANJE

Bog popušta bedu na pravednike, da ih što jače proslavi. Jer savladana beda najjače objavljuje slavu Božju i slavu pravedničku. Grigorije sveti Akragantski beše u svemu pravednik i ugodnik Božji. No Bog popusti bedu na nj, sličnu bedi, koja nekad postiže sv. Atanasija i sv. Makarija. Naime dva sveštenika, Savin i Kriskent, kojima Grigorije mnogo dobra učini, ne mogoše nikako podnositi dobrodetelji Grigorijeve. Jer takva je osobina poročnosti, da nikako ne može da podnosi dobrodetelj. Savin i Kriskent, dakle, nađoše neku javnu ženu bludnicu i potplatiše je, da okleveta Grigorija, da je on imao veze sa njom. Jednom kada Grigorije beše u crkvi, žena se ta uvuče u njegovu spavaću sobu; a kada on dođe s narodom iz crkve, ta žena se pojavi iz njegove sobe. Tada ona dvojica sveštenika počeše vikati na Grigorija kao na bludnika. Grigorije beše priseban i gotov na svako stradanje. Zatvoriše ga u tamnicu i sprovedoše u Rim. Papa poverova klevetnicima, te dve i po godine drža Grigorija u tamnici bez suda i osude. Tada se sazva sabor, na kome se imaše presuditi stvar Grigorijeva. No pre nego ljudi presudiše, Bog presudi. Ona žena polude, i kao sumašedša bi dovedena pred sabor. Kao bezumna ona ne umede ništa odgovarati. Grigorije čudotvorac pomoli se Bogu za nju, i ona ozdravi, jer zli duh iziđe iz nje. I ona kroz plač posvedoči, da je potplaćena, da okleveta Božjeg čoveka, i da ju je odmah posle te klevete zli duh posednuo i držao u svojoj vlasti. A Savinu i Kriskentu, sa ostalim klevetnicima, – preko 100 njih na broj – najedanput lica pocrneše kao ugarak. I biše klevetnici kažnjeni progonstvom. Grigorije sveti bi vraćen na svoju eparhiju i sa velikim toržestvom primljen od naroda svoga.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno stvaranje sveta, i to:
1. kako Bog dade prvim ljudima sve bilje i sve rodno voće za hranu;
2. kako zabrani jesti od drveta poznanja dobra i zla i to pod pretnjom smrti.

BESEDA

o blagodati i darovima
A svakome se od nas dade blagodat po
meri dara Hristova (Ef. 4, 7).
Evo načela različnosti među hrišćanima. Najpre je apostol nabrojao ono što nas čini jednakim – a to je: jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i otac sviju – sada pak ističe ono što nas, i van naše volje, čini nejednakim. Naime, nejednakim nas čini mera dara Hristova, prema kojoj se daje blagodat Duha Svetoga. Hristos je glava velikoga tela, koje se zove Crkva. On stroji to telo, i posebice svaki član toga tela; On je strojitelj, i On jedini poznavalac plana građevine. On ne dozvoljava, da jedan član u toj građevini bude nesrazmerno veliki ili nesrazmerno mali. On daje meru svemu i svakome. Tako On odmerava ovome pet talanata, tome dva, a onome jedan. Da se niko ne srdi i da niko ne zavidi. Da se ne srdi, jer ako je manje primio manje će i odgovarati; da ne zavidi, jer ono što neko ima više, nije njegovo nego Božje. Ako li ima mnogo, mnogo će mu se i tražiti, sve kako je rečeno u božanskoj priči o talantima. O braćo moja, neka svak od nas, bude svesan mere dara svoga i odgovornosti svoje. Poštujmo i svoj dar i dar suseda našeg, jer su svi darovi od Boga i Božji.
Gospode Isuse, darodatelju veliki darova različitih, Tebi slava i hvala vavek. Amin.