Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Parohija

Istorijat Crkvene opštine

Istorijat Crkvene opštine

Istorija Srba i Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj još uvek nije detaljno obrađena. Profesor Bogoslovskog fakulteta Sv. Save u manastiru Sv. Save u Libertivilu - Čikago, Protođakon Dr. Stanimir Spasović, objavio je knjigu "Istorije Srpske Pravoslavne Crkve u Zapadnoj Evropi", Beograd 2002, u kojoj je takođe opisao rad SPC u Švajcarskoj. Zbog nemogućnosti da koristi arhivu Crkvene opštine u Cirihu, u knjizi nisu opisani mnogi značajni podaci o radu, razvoju i problemima SPC u Švajcarskoj.


Cirih je drugom polovinom 20 veka postao značajan centar SPC u Švajcarskoj, Evropi i uopšte u dijaspori. Krajem devedesetih godina je došlo do nesporazuma između matične eparhije srednjoevropske i uprave CO Sv. Trojice u Cirihu. Vrhunac nesporazuma je nastao krajem 2001. godine kada je nadležnom episkopu srednjoevropskom, Gospodinu Kostantinu bio zabranjen pristup crkvi i crkvenim prostorijama.


Vernici Srpske pravoslavne crkve koji su želeli da ostanu u blagodatnoj zajednici sa svojim episkopom, počeli su da posećuju bogosluženja u hramovima Ruske crkve moskovske patrijaršije, Zagranične crkve, Grčke, Rumunske crkve ili su odlazili na bogosluženja SPC u St. Galenu, Bazelu i Bernu.


Obzirom da se problem od 2001. godine nije rešio mirnim putem, u Lozani je 26. septembra 2004. godine, bila osnovana inicijativna grupa građana švajcarskih državljana pravoslavne vere i srpskog porekla. Ideja je bila da sa blagoslovom nadležnog episkopa Konstantina ova grupa stupi u kontakt sa upravom CO Sv. Trojice u Cirihu kako bi interno pronašli put do uspostavljanja mira između uprave CO i matične eparhije.


Uprava CO Sv. Trojice nije želela da stupi u kontakt sa ovom grupom građana smatrajući da nije neutralna po pitanju njihovog problema sa matičnom eparhijom.
Na sednici Sv. arhijerejskog sinoda SPC u Beogradu od 24. novembra 2004. godine, objavljen je zvanični dokument u kojem pored ostalog stoji:
"Umoliti NJegovo Preosveštenstvo Episkopa srednjoevropskog G. Konstantina da za verne Srpske pravoslavne crkvene opštine u Cirihu obezbedi redovno bogosluženje, i po potrebi iznađe nova bogoslužbena mesta."


Temelj osnivanja SPCO u Cirihu parohije Uspenja Presvete Bogorodice, započet je ubrzo posle donošenja gore navedene odluke Svetog arhijerejskog sinoda.


Na predavanju protođakona dr. Miroslava Simijonovića pred početak božićnjeg posta 28. novembra 2004. godine: "Post i molitva po svetootačkom predanju pravoslavne crkve" u prostorijama Srpskog kulturnog društva u Duebendorfu, pokrenuto je pitanje za organizovanjem Božićne liturgije za vernike koji žele da budu u blagodatnoj zajednici sa svojim episkopom. Inicijator je bio energični gospodin Dr. Timotijević iz Ciriha. Protođakon Miroslav je preneo nadležnom episkopu Konstantinu želju verujućeg naroda a episkop Konstantin je izrazio želju da on lično učestvuje na božićnom bogosluženju u Cirihu.


Osnovan je Inicijativni odbor za organizovanje Božićnjeg bogosluženja u sastavu: dr. Predrag Kolaković (predsednik), dr. Marina Ueker (podpredsednik), Goran Šmitran (sekretar), Srboljub Spasojević (blagajnik), Rada Vidaković (član) Dragan Stolić (član), protođakon dr. Miroslav Simijonović (član).
Obzirom da Grčka pravoslavna crkva slavi Božić po novom kalendaru, ustupljen je hram Sv. velikomučenika Dimitrija za bogoslužbene potrebe naše crkve.


Inicijativni odbor je imao nekoliko pododbora koji su poneli najveći teret organizacije oko proslave Božićnih praznika. Za lepotu bogosluženja bio je određen pododbor pod vođstvom protođakona dr. Miroslava Simijonovića i dr. Predraga Kolakovića; za red u crkvi - Predrag Vesić; za prodaju sveća -Dragan Stolić; za prodaju pravoslavne literature - Ilija Majkić; za spremanje hrane inicijativni odbor kola srpskih sestara sa Radom Vidaković.
Zbog protestnog pisma Fondacije za unapređenje Srpske pravoslavne crkve u Švajcarskoj upućenog Fondaciji Grčke pravoslavne crkve, što su dozvolili našem episkopu Konstantinu da služi u crkvi, uprava Grčke pravoslavne crkve u Cirihu se distancirala od predhodne izjave da će dozvoliti bogosluženja Srpskoj pravoslavnoj crkvi o svim praznicima i ustupila je crkvu samo za praznik Krstovdana, Bogojavljenja i na dan rukopoloženja protođakona Miroslava Simijonovića u subotu 5. februara 2005. godine.